Radostová
& Co.
Pár slov o Radostová & Co.

Advokátní kancelář Radostová & Co. již od svého založení zajišťuje právní služby vysoké úrovně ve všech odvětvích práva jak domácí, tak zahraniční klientele. Pro své klienty zajišťuje komplexní právní servis.

Běžnou činností kanceláře je zastupování klientů v řízení před soudy a v rozhodčích řízeních. Na tomto poli zaznamenává kancelář díky dokonalé znalosti nejen právních norem, ale i potřebné taktiky a justičního prostředí, významné úspěchy.

Díky rozsáhlým zkušenostem svých právníků a poradců nabízí advokátní kancelář Radostová & Co. svým klientům široké spektrum služeb, prvotřídní odborné znalosti a zkušenosti s místním obchodním a politickým prostředím a dynamicky se rozvíjejícím právním řádem, který oproti právním řádům tzv. starých členských zemí EU vykazuje mnohem větší dynamiku v procesu tvorby nových právních předpisu, jakož i některé další odlišnosti. Služby poskytované advokátní kanceláří Radostová & Co. pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což zajišťuje komplexní a koordinované poradenství pro klienty kanceláře.

Proč využít našich služeb?
  • Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.
  • Právo není pouze o zákonech, ale také o etice.
  • Péče a seznámení klientů s postupy ve věci.
  • Bohaté zkušenosti v domácím i zahraničním právním prostředí.
  • Nejen právní pohled na věc..
Team  /  Radostová & Co.

Je pro nás důležité poznat klienta, a myslíme si, že i náš klient by měl vědět,
kdo se o něj stará.

JUDr. Kateřina Radostová
ŽIVOTOPIS
Denisa Mišianová

vedoucí kanceláře

Office manager, vedoucí kanceláře, propagační výtvarnice/grafik, v Radostová & Co.
od května 2008.
Motto: "Loď je nejbezpečnější v přístavu, kvůli tomu se však lodě nestavějí."

Mgr. Anna Vejmelková

spolupracující advokát

Spolupracující advokát, absolventka Právnické fakulty ZČU v Plzni, v Radostová & Co. od března 2014,
hovoří anglicky.

Mgr. Darina Valeková

advokátní koncipient

Koncipient, absolventka Právnické fakulty UK v Praze, v Radostová & Co. od října 2014,
hovoří anglicky a německy.
Motto: "Nothing happens quite by chance. It's a question of accretion of information and experience." Jonas Salk

Mgr. Karol Kisel

koncipient

Absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni, v Radostová & Co. od července 2017, hovoří anglicky.

Mgr. Rostislav Havelka

spolupracující advokát

Advokát, absolvent Právnické fakulty UK v Praze, s Radostová & Co. spolupracuje od prosince 2012, hovoří anglicky a německy.

Karel Tříska

Karel Tříska je v kanceláři Radostová & Co. od února 2018.
Motto: "..."

JUDr. Stanislava Křivánková

spolupracující advokát

Advokátka, absolventka Právnické fakulty UK v Praze (v r. 2000), s Radostová & Co. spolupracuje od července 2016, hovoří anglicky a francouzsky.

Mgr. Roman Ambrož

spolupracující advokát

Advokát od r. 2000, absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mgr. Roman Ambrož se věnuje zejména oblasti korporátního a občanského práva, zastupování klientů před soudy všech stupňů na území ČR a SR a má zkušenosti s problematikou veřejných zakázek, exekučního řízení, insolvenčního řízení, práva obchodních korporací, rodinného práva či řízení před Národním bezpečnostním úřade.

Dominik Jambor

Od roku 2016 student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v kanceláři Radostová & Co. od října 2018. Hovoří anglicky a španělsky.
Motto: "..."

JUDr. Zuzana Šafránková

spolupracující advokát

Absolventka Právnické fakulty ZČU v Plzni, v Radostová & Co. od listopadu 2015, hovoří anglicky.

Naši klienti  /  S kým spolupracujeme?

Dovolujeme si představit některé z našich klientů a partnerů, s kterými již dlouhou dobu spolupracujeme...

Členství a angažmá  /  Zkušenosti.

JUDr. Kateřina Radostová je členkou několika domácích i mezinárodních organizací zabývajících se nejen sportovním právem.

©   Radostová & Co. 2016. Všechna práva vyhrazena