Advokátní kancelář Radostová & Co. již od svého založení zajišťuje právní služby vysoké úrovně ve všech odvětvích práva jak domácí, tak zahraniční klientele. Pro své klienty zajišťuje komplexní právní servis. Běžnou činností kanceláře je zastupování klientů v řízení před soudy a v rozhodčích řízeních. Na tomto poli zaznamenává kancelář díky dokonalé znalosti nejen právních norem, ale i potřebné taktiky a justičního prostředí, významné úspěchy.
Díky rozsáhlým zkušenostem svých právníků a poradců nabízí advokátní kancelář Radostová & Co. svým klientům široké spektrum služeb, prvotřídní odborné znalosti a zkušenosti s místním obchodním a politickým prostředím a dynamicky se rozvíjejícím právním řádem, který oproti právním řádům tzv. starých členských zemí EU vykazuje mnohem větší dynamiku v procesu tvorby nových právních předpisu, jakož i některé další odlišnosti. Služby poskytované advokátní kanceláří Radostová & Co. pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což zajišťuje komplexní a koordinované poradenství pro klienty kanceláře.

NAŠE SLUŽBY

S čím vám můžeme pomoci?

Oblast sportovního práva je hlavní specializací advokátní kanceláře Radostová & Co. Je to právě sportovní právo, na které se často zapomíná, my věříme, že nejen pro sportovce a kluby je důležité stanovit si přesná pravidla i ve vzájemných vztazích. Díky naší dlouholeté zkušenosti jsme schopni poskytnout ten nejlepší servis.

Naše klienty zastupujeme často v obchodněprávních sporech. Ať se již jedná o neuhrazené faktury, pracovněprávní vztahy či porušení smluv. Na každou kauzu se díváme individuálně a snažíme se navrhnout efektivní řešení a pomoci klientovi domoci se svých práv.

V oblasti občanskoprávní se zabýváme spornou i nespornou agendou. Klienty zastupujeme v civilních řízeních před soudy. V rámci našeho teamu máme specialisty na jednotlivé oblasti civilního práva, abychom byli schopni každému klientovi zajistit co nejodbornější přístup.

Ctíme zásadu presumpce neviny, tak jako i právo na obhajobu. Vzhledem k nejen společenské důležitosti trestního práva jako takového je na místě velká obezřetnost a potřeba postupovat jak fakticky, tak procesně správně.

V naší advokátní kanceláři se věnujeme také jiným oblastem práva (insolvenční řízení, veřejné zakázky, práva z průmyslového vlastnictví a další). Vždy nám jde především o to, abychom se s naším klientem shodli na společném řešení, aby byl seznámen s jednotlivými úkony a vždy věděl, jak v jeho věci postupujeme.

Radostová
& Co.


Paušální služby  /  Co získáte?

Pro vaši představu zde uvádíme modelové nacenění paušálních služeb, které vám naše AK může poskytovat. V případě zájmu o individuální nabídku nás kontaktujte.

ZÁKLADNÍ

2500 Kč / měsíc

 • 1 hod telefonické/e-mailové konzultace s advokátní kanceláří
 • 1 hod komunikace s úřady
 • správa datové schránky
 • sledování lhůt (právo, daně)
 • možnost odkladu daňového přiznání
 • zvýhodněná hodinová sazba: 2000 Kč + DPH
 • zřízení sídla firmy (3000 Kč)
 • garance advokátního tarifu
 • poradenství při vymáhání pohledávek
KLASIK

5000 Kč / měsíc

 • 1 hod osobní konzultace s advokátem
 • 3 hod telefonické/e-mailové konzultace s advokátní kanceláří
 • 3 hod komunikace s úřady
 • správa datové schránky
 • sledování lhůt (právo, daně)
 • zvýhodněná hodinová sazba nad limit: 2000 Kč + DPH
 • zřízení sídla firmy (3000 Kč)
 • garance advokátního tarifu
 • poradenství při vymáhání pohledávek
PREMIUM

7000 Kč / měsíc

 • 2 hod osobní konzultace s advokátem
 • 5 hod telefonické/e-mailové konzultace s advokátní kanceláří
 • 3 hod komunikace s úřady
 • správa datové schránky
 • sledování lhůt (právo, daně)
 • zvýhodněná hodinová sazba nad limit: 1500 Kč + DPH
 • zřízení sídla firmy (3000 Kč)
 • garance advokátního tarifu
 • poradenství při vymáhání pohledávek
DIAMOND

12000 Kč / měsíc

 • 5 hod osobní konzultace s advokátem
 • 6 hod telefonické/e-mailové konzultace s advokátní kanceláří
 • komunikace s úřady
 • správa datové schránky
 • korespondence
 • zřízení sídla firmy (3000 Kč)
 • zvýhodněná hodinová sazba nad limit: 1000 Kč + DPH
 • garance advokátního tarifu
 • poradenství při vymáhání pohledávek
NÁŠ TEAM  /  Kdo se o vás u nás postará?

Radostová & Co. si vždy zakládala na výběru odborníků a schopných lidí...

Denisa Mišianová

Office manager, vedoucí kanceláře, propagační výtvarnice/grafik, v Radostová & Co. od května 2008.
Motto: "Loď je nejbezpečnější v přístavu, kvůli tomu se však lodě nestavějí."

KONTAKT
Mgr. Anna Vejmelková

Spolupracující advokát, absolventka Právnické fakulty ZČU v Plzni, v Radostová & Co. od března 2014, hovoří anglicky.

KONTAKT
Karel Tříska

Karel Tříska je v kanceláři Radostová & Co. od února 2018.
Motto: "..."

KONTAKT
Adam Sochůrek

Hovoří anglicky a německy.
Motto: "..."

KONTAKT
Mgr. Darina Valeková

Koncipient, absolventka Právnické fakulty UK v Praze, v Radostová & Co. od října 2014, hovoří anglicky a německy.
Motto: "Nothing happens quite by chance. It's a question of accretion of information and experience." Jonas Salk

KONTAKT
Mgr. Rostislav Havelka

Advokát, absolvent Právnické fakulty UK v Praze, s Radostová & Co. spolupracuje od prosince 2012, hovoří anglicky a německy.

KONTAKT
JUDr. Stanislava Křivánková

Advokátka, absolventka Právnické fakulty UK v Praze (v r. 2000), s Radostová & Co. spolupracuje od července 2016, hovoří anglicky a francouzsky.

KONTAKT
JUDr. Veronika Burketová, LLM, PhD.

Advokátka od r. 1995, absolventka právnické fakulty UK v Praze a Faculty of Law, University of Technology, Sydney. Zaměřená na obchodní právo, i s mezinárodním prvkem. Hovoří anglicky, částečně německy a rusky.
Motto: "Připravenému přeje náhoda"

KONTAKT
Mgr. Karol Kisel

Absolvent Právnické fakulty ZČU v Plzni, v Radostová & Co. od července 2017, hovoří anglicky.

KONTAKT